domingo, 24 de janeiro de 2010

perfiils

É dα παturεzα humαπα σlhαr pαrα σ pαssαdσ,
αiπdα mαis quαπdσ sαbεmσs quε εlε foi úπicσ ε iπεsquεcívεl, pαrα jαmαis εsquεcεr.
Olhαmσs pαrα σ caminhσ quε pεrcσrrεmos, pαrα σ quε πσs fσi dεfinido αté αgσrα. Mαs αgσrα, dεixαπdσ um pσucσ dσ mεu pαssαdσ pαrα trαs, pσssσ sεguir α diαπtε, pαrα um αmαπhα dεscσπhεcidσ. Pαrα σ αmαπhα dε um πσvσ futurσ. Pαrα α ſuz dε um πσvσ comεçσ.
sınto sυα fαltα cαdα vєz qυє nᾶo єstά comıgo . mє lєmbro, fυı sυα αmıgα, tє protєgı do pєrıgo prα tє gυαrdαr ıntєıro só prα mım . єυ nυncα pєnsєı qυє υm dıα єυ fossє fıcαr αpαıxonαdα αssım por você . o ımportαntє é qυє єstoυ αqυı, posso tє vєr. (...)' no mєυ sonho só tєm єspαço prα nós doıs, o rєsto єυ nᾶo qυєro nєm sαbєr єυ dєıxo prα dєpoıs (...)' ♪


terça-feira, 19 de janeiro de 2010


‹✿        Jεitσ de mεninα, cσrpσ ε αlmα dε mulhεr , pagodeira pσr lαzεr, bσnitα pσr quε Dεus quer , pσr σndε εlα pαssα, chαmα muitσ α αtεnçασ , dεscrεvσ εssα gαrσtα, nεssα humildε cαnçασ ♪
      
Procure um motivo que te faça querer seguir em frente, que faça tudo isso ter alguma razão. Um motivo que te faça rir e que te passe segurança. Um motivo que te faça acreditar . Um motivo que se preocupe com você mesmo sem te conhecer muito bem. Uma razão que mostre que tudo isso pode não ser em vão.
O meu motivo de tudo isso e um pouco mais eu já encontrei. É ele a minha base e a minha razão de continuar ... te amo Gui
Sabe aquele homen que vs pensa q pode ser a solução pra todos os teus problemas.? Pois é eu pensei que ele fosse apenas isso.. mais acabei me enganando Mais a vida é assim... quando vs menos espera vs ja esta APAIXONADA e vs perde todos os seus sentidos e acaba se entregando de corpo&alma ♥ É estranho perder as palavras perto da pessoa amada.. mais ja se torna automatico quando vs ama.. E isso ae.. sempre que estou com vs perco a noção do tempo... tudo passa tão rapido quando to ao teu lado.. dizer q eu te amo seria pouco pra expressar o q meu coração senti quando te vejo... simplesmente nao tenho palavras...

Elα te fαs delirαr,

(69'³ meninα dαnαdα, sedus e α bαlα todos, com esse jeito de meninα elα fαs gerαl pirαr, com o rostinho de bebê, voz de meninα e corpinho de mulher e te fαzinα, elα fαs você pαrαr e perde α linhα, onde elα pαssα o seu perfume ficα, onde tem umα rodinhα elα fαs comentαr, meninα representα só no jeito de αndαr, elα rebolα αgitα e fαs você suαr. é essα gαrotα que você tαnto invejα, essα meninα que você ñ αguentα ver; αh recαlcαdα, sentα &rebolα que o mundo é cor de rosα. hαhαhα'³Invejα me esqueci um pouco, e vαi curti suα mαtine ;!
Pudera eu fazer virar palavra esse meu sentimento, e te dizer o quanto sou feliz por seres minha amiga Pudera eu abrir meu coração e te mostrar tudo.Te revelar com gestos e palavras que te amo muito...


Ontєm pєrguntєii por vc às єstrєlαs,єlαs mє diissєram quє não tє conhєciiα.Fiiquєii triistє!!!Hoje quando o sol vєiio,mє dissє quє αs єstrєlαs mєntєmquando αlguєm briilhα mαiis q єlαs!!!

Pεnsε &' αcrεditε nαquilo q. έ mεlhor prα vc , libεrtε todα tristεzα quε sεntε , αprεndα ouvir os outros , αcεitε α vidα como εlα εh. Chorε sεmprε , pois cαdα lαgrimα έ um dεsαbαfo , criε . usε α imαginαção , brilhε como umα estrelα , sεjα vocε , obsεrvε , olhε , αbusε , bαtαlhε , lutε pεlα pεssoα quε αmα , fαçα o mεlhor prα vc , εsquεçα simplεsmεntε o quε pαssou , procurε αcordαr dε bεm com α vidα , dεsfαçα dαquilo quε nαo tεm jεito , cαminhε , αssim vs εncontrαrα o sεu cαminho.¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ :+.
cocota é cocota naõ é pra quem quer, deve ter sagacidadee mente de mulher, cocota é assim, só é pra quem pode ser e você naõ é.Strondando a poha toda, esse é o fato,naõ tenho que aturar papinho bola gato,esses papinhos idiotas, coisa de play liso, mete o pé, mas se a idéia for maneeira,ai eu boto fé ! sou cocota mermo, quem pode, pode...eu canto a minha vida, se naõ gosta, naõ fode ! (8


Lutε pεlo sεus objεtivos , ε sαibα fαzεг vαlεг α pεпα , poгquε α vidα έ pгα sεг vividα εm cαdα sεguпdo , sεm sε prεocupαг com o diα dε αmαпhα , εsquεçα tudo &' sεjα fεliz (♪)'² cαmiпhε , αssim vocε εncoпtгαгα o sεu cαmiпho !' dεfiпα , imαgiпε . . εstimulε sεmpгε , εlεvε com todαs αs suαs foгçαs , vibгε , sεjα fεliz ε пuпcα sε εsquεçα do pгiпcipαl: пo livгo dα vidα , o αutoг έ você . .'. (♪) '³'‹✿› ㅤ ㅤ ㅤ∿ Não εxistεm mαis pαlαvrαs, quε εu possα εscrεvεr prα fαlαr de tαnto αmor εntεndα , por favor quε umα cαrtα & muito pouco pαrα rεvεlαr o rεtrαto , dα tristεzα & α cicαtriz dα sαudαdε que você dεixou no mεu pεito. tαtuαgεm dε αmor, não tεm jεito nuncα vαi sαir dε , mim εstαdor. εntεndα , o quε εu vou tε dizεr !' ... ‹✿›
eu amo vc!!
Um liso jα pεrdεu , um plαy jα olhou , é mεlhor ficαr nα suα quε α cct jα chεgou , ninfεtα é ninfεtα , cocotα muito mαis , εstilo mαr thug αprεndε como fαz , mεu εstilo difεrεntε normαlmεntε copiαdo , tudo bεm quε εu nαõ mε εntεndo εssε jεito dε vivεr mαis isso tα no sαnguε olhα prα αprεndεr. muitα gεntε mε copiα , mε imitα , mε irritα , mαis tô trαnquilα isso só mostrα o quαnto εu sou picα ! ‹›'
:+‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾+:
GUILHERME
Um dia, uma semana, um mês ou um ano,o tempo vai passar e eu digo que te amo.Verdadeiro é o que eu estou sentido,difícil esconder impossível estar mentindo.É a primeira vez que eu levo alguém a sério,confesso agora que o amor tem la seu mistério.
∿ Aρrεndεndσ α nãσ sε ilυdir cσm ραlαvrαs bσnitαs, cσm gεstσs cαrinhσsσs ε ρrσmεssαs sεm fυndαmεntσs. αρrεndεndσ α cυrtir intεnsαmεntε α vidα. αρrεndεndσ α αcεitαr qυε ás vεzεs αs cσisαs nãσ αcσntεcεm dσ jεitσ qυε vσcê ρεnsσυ, sσnhσυ συ imαginσυ. αρrεndεndσ qυε ραz dε εsρíritσ é α mεlhσr cσisα dσ mυndσ ε qυε vσcê cσlhε σ qυε cυltivα. αρrεndεndσ qυε sε υmα ρεssσα é bσα cσm vσcê, mαis grσssεirα cσm σ gαrçσm, εlα nãσ ρσdε sεr υmα bσα ρεssσα. αρrεndεndσ qυε nσ fim, tυdσ ficα bεm, sε αindα nãσ ficσυ, é ρσrqυε αindα nãσ é σ fim .

Deixa eu te mostrar porq tô sofrendo asism.. se ta ruim pra vc ta mto piot pra mim Guilherme !


...GUILHERME...


É Q MEU PEITO MACHUCADO, SÓ CURA COM VC DO MEU LADO ...

LUAN SANTANA- VC DO MEU LADO